Hóa đơn giá trị gia tăng

Cách lập hóa đơn khi có nhiều danh mục hàng hàng, dịch vụ

Khi lập hóa đơn với danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của hóa đơn cần phải tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính trong điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, như sau
Xem thêm

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hướng dẫn lập báo cáo chi tiết tình hình sử dụng hóa đơn theo quý (hoặc theo tháng) mẫu BC26-A trên phần mềm HTKK mới nhất. Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế:
Xem thêm

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26 của Bộ tài chính
Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Kế toán Thiên Ưng  xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp, cụ thể:
Xem thêm

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

Theo Điều 24 Thông tư  39/2014/TT-BTC của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, doanh thu

Viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng hóa, mã số thuế …Theo đúng quy định tại Thông tư  39/2014/TT-BTC.
Xem thêm

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015 /TT-BTC  của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
Xem thêm

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất

Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng khi bán hàng hoá, dịch vụ, xây dựng, xây lắp .... theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC.
Xem thêm

Cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên BC THSDHD

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có rất nhiều bạn đang vướng mắc giữa 2 cột XÓA BỎ và HỦY hóa đơn, Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi cột xóa bỏ và hủy hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Xem thêm

Khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT – cách viết hóa đơn

Khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT phải xử lý thế nào, phải kê khai thuế GTGT như nào?  Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.
Xem thêm

Hóa đơn ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ - Cách xử lý

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của nhiều bạn kế toán. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên người mua ( những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu trừ).
Xem thêm

Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế , thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.
Xem thêm

Hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền...

Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá...(những sai sót ảnh hưởng đến số tiền) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Xem thêm

Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì những hóa đơn GTGT đã in trước đó có được sử dụng hay không? Phần này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…
Xem thêm

Thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC Quy định về thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt, cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình cụ thể như sau:  
Xem thêm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu năm 2018

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng năm 2018
Xem thêm