Kế toán cần lưu ý

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài hợp lý

Chi phí tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài có được cho vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ? Cách tính thuế TNCN tiền thuê nhà cho người nước ngoài. Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó.
Xem thêm

Cách hạch toán tiền truy thu thuế - phạt nộp chậm thuế

Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế GTGT, TNCN, TNDN như: Phạt chậm nộp Tờ khai thuế, phạt chậm nộp tiền thuế ... Cách hạch toán truy thu thuế sau quyết toán thanh tra thuế, tiền phạt vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính ...
Xem thêm

Mã chương, mã Tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền

Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) các loại thuế trên giấy nộp tiền ghi thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi mã chương, mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế… trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Xem thêm

Cách nộp thuyết minh BCTC và BCTC qua mạng 2017 - 2018

Nộp BCTC, TMBCTC qua mạng như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2017 - 2018.
Xem thêm

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào. Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN - TNDN...
Xem thêm

Cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Khoản chi phí tiền thuê nhà của cá nhân thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ thì không phải bạn nào cũng làm được. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn đưa khoản chi phí thuê tài sản của người dân vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Xem thêm

Cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Khi xuất hàng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập thì có phải lập hoá đơn GTGT không? Hay lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng  xin hướng dẫn cách xử lý và cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập.
Xem thêm

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí đào tạo nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Có phải tính thuế TNCN? Chi phí đào tạo nhân viên hạch toán vào đâu?  Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó.
Xem thêm

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn phải xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán và xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào như: Chi phí thuê nhà - văn phòng của cá nhân, chi phí thuê nhân công ngoài, chi phí thuế cá nhân gia công ...
Xem thêm

Không cần phải đăng ký Tài khoản Ngân hàng với Cơ quan thuế vẫn được khấu trừ thuế GTGT

Không cần phải đăng ký Tài khoản Ngân hàng với Cơ quan thuế hoặc Sở Kế hoạch đầu tư -> DN vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Đó là quy định tại Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 15/ 12/2016)
Xem thêm

Cách đăng ký và nộp Tiền thuế điện tử qua mạng

Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử và cách nộp tiền thuế điện tử qua mạng trực tiếp trên website của Tổng cục thuế: nhantokhai.gdt.gov.vn
Xem thêm

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2017 đăng ký kê khai thuế

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng sẽ giải đáp các vướng mắc đó của các DN đang gặp phải.
Xem thêm

Xử lý hóa đơn bất hợp pháp năm 2017

Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp? Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Công ty Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn giải đáp các vướng mắc đó:
Xem thêm

Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Khi chuyển hàng hóa cho chi nhánh, khi chi nhánh bán hàng hóa thì hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc với Công ty theo Thông tư 200.
Xem thêm

Hóa đơn sai thời điểm có được kê khai – đưa vào chi phí

Hóa đơn lập sai thời điểm có được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó.
Xem thêm

Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà năm 2018

Cho thuê nhà cần đóng những loại thuế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách tính thuế GTGT, TNCN từ tiền cho thuê nhà năm 2018, các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà.
Xem thêm