Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016- kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016- kế toán iSmart

283 Views
Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016. Tải phần mềm HTKK 3.4.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.3.0 tại đây


Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016 đã được nâng cấp bởi Tổng cục thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng kê khai thuế qua mạng (iHTKK). Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0… tải tại đây:


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu của người sử dụng 
 
          Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT (Giá trị gia tăng) và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn tất việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, phần mềm ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, phần mềm ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK 3.4.0, 
kê khai thuế qua mạng (iHTKK)

- Nâng cấp và bổ sung các chức năng hỗ trợ kê khai của 12 mẫu tờ khai và quyết toán thuế TNCN và các phụ lục đính kèm ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính;

- Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai 07 mẫu hồ sơ khai thuế gồm 03 tờ khai thuế GTGT và 03 báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

2. Nâng cấp một số chức năng khác trên ứng dụng HTKK 3.4.0, kê khai thuế qua mạng (iHTKK):
- Cập nhật quy định về việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc theo thông tin trên giấy khai sinh quy định trong Thông tư số 15/2016/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai và quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với các mẫu 01/BVMT, 02/BVMT: Hỗ trợ tính chỉ tiêu Số phí phải nộp trong kỳ cột (6) theo công thức, cho phép sửa.
- Cập nhật danh mục địa bàn hành chính đã được thay đổi: Đổi tên “Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn” thành “Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn”
- Bổ sung thêm bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 02/PL-XSĐT đính kèm tờ khai 03/TNDN (nâng cấp trên ứng dụng iHTKK ).


Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 25/09/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, QTTNCN 3.3.0, iTaxViewer 1.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải phần mềm KTKK 3.4.0 về tại đây:


 

TẢI VỀ

      

Tải phần mềm QTTNCN 3.3.0 về tại đây:

 

TẢI VỀ

 


Kế toán iSmart xin chúc các bạn thành công!
----------------------------------------------------------------


Nguồn: Kế Toán Thiên Ưng