Thuế giá trị gia tăng

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2018

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2018, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như Dự án đầu tư - Hàng xuất khẩu, Điều kiện hoàn thuế GTGT theo các quy định mới nhất hiện hành như:
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại , phần này sẽ được hướng dẫn cách kê khai hàng bán bị trả lại trên Tờ khai 01/GTGT đối với cả bên mua và bên bán.
Xem thêm

Không cần phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký pp khấu trừ

Theo Công văn 4253/TCT-CS ngày 20/09/2017 của Tổng cục thuế -> Kể từ ngày 05/11/2017 DN không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT phương pháp khấu trừ đối với DN mới thành lập và đang hoạt động. 
Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK. Với đầy đủ các trường hợp sai sót như: Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra…
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế

Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh doanh thu, hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào…
Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2017 mới nhất

Theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý, cách kê khai thuế GTGT theo PP Khấu trừ hoặc Trực tiếp... theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC  và theo Luật số 31/2013/QH13:
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất, chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu.
Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC:
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý - tháng

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất. Mẫu 01/GTGT dành cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Xem thêm

Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại , phần này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT với hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.
Xem thêm

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Hóa đơn GTGT không chịu thuế có phải kê khai không? Kê khai như thế nào? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% và cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%.
Xem thêm

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng theo TT 151

Hiện tại thì đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm trước tiền kề < 20 tỷ . Những DN mới thành lập và có tổng doanh thu > 20 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo tháng
Xem thêm

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Xem thêm

Cách tải bảng kê từ Excel vào phần mềm HTKK

Cách tải bảng kê từ Excel vào HTKK như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK 3.3.0 như các bảng kê, phụ lục kèm theo tờ khai…
Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13:
Xem thêm