Thuế môn bài - Các thuế khác

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế môn bài qua mạng năm 2018

Đối với các bạn kế toán mới đi làm thì việc kê khai thuế trực tuyến sẽ khá rắc rối. Bài viết này Kế toán iSmart xin hướng dẫn một cách chi tiết cách kê khai lệ phí môn bài trực tiếp, trực tuyến qua mạng và cách kê khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài , bài viết này Kế toán iSmart sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI trên HTKK và theo cách trực tiếp (Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP).
Xem thêm

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài , bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính .
Xem thêm

Các bậc thuế môn bài năm 2018 mới nhất

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài năm 2018mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau :
Xem thêm

Lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện năm 2018

Văn phòng đại diện có phải nộp Lệ phí môn bài năm 2018 không? Trường hợp nào thì phải nộp và Mức lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ các văn bản về Lệ phí môn bài áp dụng cho Văn phòng đại diện mới nhất hiện hành.
Xem thêm

Cách hạch toán tiền lệ phí môn bài

Để hạch toán tiền thuế môn bài phả nộp vào chi phí bạn cần dựa vào tờ khai lệ phí môn bài, giấy nộp tiền vào ngân sách, phiếu chi...
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên theo TT 156

Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên, hồ sơ khai thuế tài nguyên theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường theo TT 156

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường, hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính
Xem thêm

Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, tài sản

Hướng dẫn cách làm thủ tục hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, tài sản, ô tô, xe máy năm 2014 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai - Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2015 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.
Xem thêm