Thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú 2018 như thế nào?

Nộp thuế TNCN là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú có những điểm khác nhau. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú mới nhất 2018.
Xem thêm

Hướng dẫn xác định cá nhân cư trú và không cư trú

Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú, điều kiện để cá nhân nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam để từ đó lựa chọn cách tính thuế TNCN phù hợp được hướng dẫn dưới đây:
Xem thêm

Những thay đổi về quyết toán TNCN năm 2017

Vào từng thời điểm, các doanh nghiệp đều buộc phải quyết toán thuế sau một thời gian thành lập. Vậy để thực hiện một cách đầy đủ và chi tiết, sau đây là hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017
Xem thêm

Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Những đối tượng nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017-2018 ? Sau đây là các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
Xem thêm

Các vấn đề về khoản phụ cấp tiền điện thoại

Các quy định phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên và cách hạch toán đã luôn là vấn đề mà các công ty quan tâm. Ở bài viết dưới đây, Kế toán Ismart sẽ đưa cho mọi người hướng dẫn đầy đủ và chính xác.
Xem thêm

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC Người nộp thuế để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và Có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như sau:
Xem thêm

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Thuế TNCN vốn luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm mỗi khi quyết toán thuế. Dưới đây kế toán Ismart sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất.
Xem thêm

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các Bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN, 05-3BK-QTT-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Xem thêm

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Để được giảm giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải phải có MST cá nhân. Biết này Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên qua mạng trên phần mềm TNCN 3.3.1.
Xem thêm

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 qua mạng chi tiết: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lưu tại DN...theo quy định tại Thông tư 111, Thông tư 92, Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Xem thêm

Người phụ thuộc gồm những ai, đối tượng nào?

  Quy định về người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018, Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh, điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Xem thêm

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN – Có phải đóng BHXH không?

Khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN hay phải chịu thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH không? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.
Xem thêm

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc, giao khoán

Hướng dẫn cách khấu trừ thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, không ký hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hợp đồng khoá việc:
Xem thêm

Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

Hướng dẫn kế toán Doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý cho nhân viên trong công ty, (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất năm 2018).
Xem thêm

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị lập sai, Quy định về việc Lập chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất hiện hành.
Xem thêm

Cách tính thuế - Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm 2 nơi

Cá nhân có 2 nguồn thu nhập tính thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN như thế nào? Đóng BHXH cho nhân viên làm 2 công ty như thế nào? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.
Xem thêm